Danh mục: Bảng giá dịch vụ

GIÁ DỊCH VỤ LÀM BẰNG CẤP GIÁ RẺ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM BẰNG CẤP GIÁ RẺ Bằng Đại Học:  2-3 triệu  (Bằng+ Bảng điểm+ 10 bộ photo công chứng) Bằng Cao Đẳng: 2-3 triệu  (Bằng+ Bảng điểm + 10 bộ photo công chứng) Bằng Trung cấp : 2-3 triệu (Bằng+ Bảng …