Danh mục: Chứng Chỉ Nghề Xây Dựng

Làm chứng chỉ giám sát xây dựng

Làm chứng chỉ giám sát xây dựng (chứng chỉ hành nghề) là một loại giấy phép con được cấp cho cá nhân khi cá nhân đó tốt nghiệp lớp học bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn …